Masivní dubové podlahy

3 Položky

Povrchová úprava


Hardwax olejovaná povrchová úprava

Vyberte si správnou barvu a užijte si přírodní krásu skutečného dřeva společně s moderními barvami. S Hardwax oleji se váš interiér stane příjemným a moderním. 

Oproti standardnímu způsobu nátěru, kdy je na povrch nanesena plastová fólie je náš způsob olejování moderní a nechává otevřené póry aby mohlo dřevo dýchat. Náš olej také proniká hlouběji do dřeva, tím jej dělá odolnější proti vlhkosti.

Na podlahách značky Morava Wood jsou nanešeny přírodní UV oleje s dlouhou životností. Společně s perfektní ochranou povrchu také dostanete pocit pravého dřeva kdykoliv se jej dotknete.


Kromě toho, většina vzniklých poškození jsou velmi snadno opravitelné voskem či speciálním olejem aniž by byla potřeba přebrousit celou podlahu.

Vzhled hotové dřevěné podlahy je saténově matný a má výhodu toho, že podlaha vypadá příjemněji a barva se časem zvýrazňuje.

Kartáčovaný povrch

Lehkým kartáčováním během finální fáze výroby dochází k sejmutí měkčí části povrchu. Díky tomu je povrch takovýchto desek hladší a příjemnější na dotek.

Toto, zejména po nanesení oleje, obohacuje krásu struktury dubu a podtrhává dřevěný vzhled podlahy. Výhodou je, že kartáčování také přispívá k ochraně povrchu a dělá jej tak více odolným například proti škrábancům.

Přírodní krása dubu se projevuje na každé desce. Žádná deska není stejná a rozdílnost jednotlivých kusů se liší také v povrchu. Některé desky mají více vláknitý povrch, což má za následek, že při broušení dochází k sejmutí větší vrstvy tohoto drsnějšího povrchu

 

Upozornění: Pokyny k instalaci a popisy použití dubové podlahy uvedená na těchto stránkách jsou pouze obecná doporučení. Váš prodejce nebo instalátor podlahy přebírá veškerou zodpovědnost za instalaci, neboť je jediný, kdo zná místní normy, stejně jako konkrétní podmínky. Pokud jste konečným zákazníkem a instalujete podlahu sami, vždy byste měli postupovat podle pokynů dodaných v každém balíčku.

Důležité podmínky

Podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat (při minimální teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 45% až 65% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Délka aklimatizace záleží na rozdílu klimatických podmínek prostředí, kam bude podlaha instalována a podmínkami, za kterých byla podlaha vyrobena. Podlahu nevybalujte !!! Balíky proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Je rovněž možné balíky vyskládat s mezerami a každou další vrstvu otočit o 90°. Pokud je do místnosti přístup přímého slunce, zakryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla a nedošlo tak ke změně barvy dřeva v horní vrstvě. Samotné desky vybalujte až těsně před pokládkou.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo stále pracuje vlivem rozdílů vlhkosti, kdy dochází k jeho objemovým i tvarovým změnám: v suchém prostředí se smršťuje a naopak v prostředí vlhkém se rozpíná.

Dříve než začnete s pokládkou, zkontrolujte všechny dílce, zda nejsou poškozené. Poškozené dílce lze vyměnit pouze tehdy, pokud ještě nebyly použity.Požadavky na podklad

Podkladem musí být betonová nebo dřevěná podlaha. Vysušte ji, vyčistěte a vyrovnejte. U cementové mazaniny může být vlhkost max. 1,8 %, u anhydritové mazaniny podle směrnic výrobce maximálně 0,3% zbytkové vlhkosti). Zejména v případě anhydritových podlah je třeba dbát pokynů výrobce, neboť při nedodržení předepsané max. zbytkové vlhkosti může při aplikaci parotěsných podlahových krytin dojít k nedostatečnému vyzrání podkladu a jeho pozdějšímu odtržení.
Optimální klimatické podmínky pro podlahu z masivního dřeva jsou při teplotě 20 až 22° C a relativní vlhkosti vzduchu 45 až 65%. Výkyvy vlhkosti zapříčiní, že podlahové prvky začnou pracovat. Zvlhčovač vzduchu a teploměr s vlhkoměrem Vám pomůže kontrolovat a udržet stálý stupeň vlhkosti v interiéru.

Podlaha z masivu je dobrým izolantem a sama je ve srovnání s umělými povrchy teplým materiálem. Podlahu proto nemůžeme všeobecně doporučit k pokládce na podlahové topení. Víme nicméně o několika úspěšných instalacích naší podlahy na teplovodní podlahové topení. Ve všech těchto případech byla pokládka realizována profecionály, které za tuto instalaci převzali plnou odpovědnost a bylo také nutné splnit zvláštní požadavky na podklad.

Podlahové dílce s perem a drážkou se nesmí pokládat plovoucím způsobem (pouze lepení na pero a drážku zapřičiňuje vznik nesouměrných mezer mezi prkny v době změny vlhkostí). Na podklad pod nášlapnou vrstvou se celoplošně lepí nebo přibíjí. Viz instrukce k pokládce.

 

Pokyny k instalaci - Pero a drážka

Základní požadavky


Skladování zakoupené podlahy před pokládkou --> podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat (při minimální teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 45% až 65% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Délka aklimatizace záleží na rozdílu klimatických podmínek prostředí, kam bude podlaha instalována a podmínkami, za kterých byla podlaha vyrobena. Podlahu nevybalujte !!! Balíky proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Je rovněž možné balíky vyskládat s mezerami a každou další vrstvu otočit o 90°. Pokud je do místnosti přístup přímého slunce, zakryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla a nedošlo tak ke změně barvy dřeva v horní vrstvě. Samotné desky vybalujte až těsně před pokládkou.
  • Pro většinu situací se doporučuje konkrétní podklad pro dosažení nejlepších výsledků. Betonové podlahy by měly být suché, čisté a ploché (maximální tolerance výšky je ± 2 mm na každé 2 metry). Zbytková vlhkost betonu nesmí být vyšší než 2%. Doporučujeme ji měřit vlhkoměrem a v případě potřeby podlahu vysušit pomocí odvlhčovače.
  • Optimální klimatické podmínky pro podlahy z masivního dřeva jsou od 20 do 22°C a relativní vlhkosti vzduchu od 50 do 60%. Zvlhčovač, teploměr a vlhkoměr vám pomohou řídit a udržovat konstantní vlhkost v interiéru.
  • Pokud je instalováno podlahové vytápění, měli byste se poradit dopředu s dodavatelem o použití dodané podlahy. Podlahové desky musí být nalepeny nebo připevněny hřebíky k základům pod kontaktní plochou. Viz pokyny pro pokládku.

Doporučené nářadí

  • Kladivo, elektrická nebo ruční pila, pravítko, úhelník, tužka, klíny pro vymezení dilatačních spár a montážní páčidlo.


Pokyny pro pokládku

 

Počátek

Podlahové dílce mají pero-drážku na dlouhé i krátké straně. Díky tomu lze jednotlivé dílce jednoduše a rychle pokládat. 

 

Lepení dílců

Používejte lepidlo na podlahu určené pro pokládku větších dílů s dlouhou dobou použitelnosti. Při aplikaci lepidla použijte ozubenou stěrku 100/1250G. Dílec podlahy v každé třetí řadě přibijte a to do perka na dlouhé straně. Použijte hřebík bez hlavičky na každý 1 metr délky prkna. 

 

Chcete-li dosáhnout co nejlepšího vzhledu ve velkém prostoru, položte dílce podlahy ve směru nebo paralelně s největším oknem. Ujistěte se, že jednotlivé díly jsou při instalaci dostatečně rozděleny a to tak, aby u sebe nebylo položeno příliš mnoho stejných, tmavých či světlých kusů. Před lepením je doporučeno předem sestavit několik dílců.

 

První řada

Začněte v levém rohu delší stěny místnosti. Skládejte zleva doprava. Perko by mělo mířit směrem od zdi kde jste začínali. Vložte několik pevných distančních prvků, které vytvoří dilatační spáru mezi stěnou a podlahou 1,5 až 2 cm. Více informací viz. 2. obrázek.

 

Položte první dílce podlahy tak aby do sebe zasahovali krátkými stranami. Dílce do sebe musí těsně doléhat, bez jakýchkoliv mezer. Pro ujištění, že je první řada správně zarovnaná zkontrolujte zarovnání hran úhelníkem. Jakmile skládáním dosáhnete druhého konce stěny, opatrně změřte a odřežte poslední kus a to tak aby opět vznikla 1,5 – 2 cm dilatační spára. Za pomocí montážního páčidla a kladiva k sobě spojte pero a drážku.

Zkontrolujte vzdálenost k oběma stěnám podél dlouhé hrany. Tím zajistíte, že jsou prkna v místnosti co možná nejvíc zarovnaná do čtverce. Jakmile je první řada zarovnaná, přibijte každý dílec do podkladu.Ujistěte se, že je tato první řada správně přibitá neboť bude zajištovat zarovnání zbytku podlahy.

 

Druhá řada

Druhou řadu začněte s dílcem, který byl uřezán v předchozí řadě. Tento kus musí být alespoň 30 cm dlouhý. Dbejte na to, aby spojení na krátkých stranách jednotlivých kusů byly alespoň o 30 cm posunuty v porovnání s předchozí řadou. Tímto dosáhente pěvnější konstrukce a také hezčího vzhledu.

 

Položte dílce co možná nejtěsněji k dílcům z první řady. Delší stranu přiražte k delší straně z první řady a takto pokračujte. Za pomocí kladiva k sobě na koncích přiražte pero a drážku.

 

Poslední řada a ukončení

Poslední řada

Poslední řadu budete muset velmi pravděpodobně seříznout. Vždy položte poslední díl přesně na podlahový dílec předcházející řady. Poté položte další desku nahoru směrem ke zdi (pomocí rozpěrky vytvoříme dilatační spáru). Označte desku, která je mezi dvěma deskami, ořízněte ji a vložte do předchozí řády. Opět použijte montážní páčidlo a kladivo pro správné dotažení koncového dílu.


 

Použijte pilku nebo vykružovák do dřeva pro vyříznutí přesného otvoru pro trubky topení. Přidejte 1,5cm k průměru trubky, aby jste opět zachovali nezbytnou dilatační spáru. Pro zamaskování dilatačních spár použijte vhodné lišty.


Broušení bezpovrchové podlahy

Po uplynutí doporučeného času schnutí lepidla může být podlaha znovu broušená a to typem P100 a P120. Poznámka: podlaha by měla být broušená pouze v případě, že nemá povrchovou úpravu z výroby.

Užijte si vaší podlahu!Upozornění

Řezání, broušení či jiná manipulace s dřevěnými produkty může produkovat dřevní prach. Létající prach ze dřeva může způsobit dýchací potíže či podráždění očí a pokožky. Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny označil dřevní prach jako nosní karcinogen. Použijte správnou ochranu.

 

 

Údržba podlahy

Výhody naolejovaných podlah


Povrch je matný, není zrcadlově lesklý a proto na něm není tolik vidět poškrábání či opotřebení. Velmi důležitá vlastnost je barevná stálost a změny způsobené UV zářením. Neplatí pro ně to, co pro staré dubové parkety, které jsou po čase žluto-zelené. Je to způsobeno tím, že povrch dřeva je při lakování uzavřený, dřevo nemůže "dýchat" (tj. přirozeně reagovat na změny okolí). Naolejované dřevo dýchá po celou dobu jeho používání a kromě estetické roviny tak pozitivně přispívá rovněž k regulaci klimatu v domácnosti.

Údržba olejovaných podlah


Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí, zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl opravdu dobře vyždímán. Snažte se uchovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40 - 60 %. Tato hodnota je vhodná nejen pro dřevěné podlahy, ale je též optimální pro lidské zdraví. Největším nebezpečím všech dřevěných podlah je dlouhodobý styk s vodou. Opačné nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezóně, kdy relativní vlhkost vzduchu naopak klesá v místnostech často pod 30 %. Potom dochází k sesychání a tvorbě spár mezi jednotlivými lamelami. Tyto spáry obvykle při návratu vlhkosti vzduchu na optimální úroveň po čase opět zmizí.

Ochrana povrchu podlahy před poškozením


Přestože má dubová podlaha velkou odolnost proti mechanickému poškození, především povrchovou úpravu je vhodné chránit proti mechatickému poškození. Nohy stolů, židlí, skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem aby nedošlo k poškrábání. Poškrábání může způsobit rovněž písek nebo drobné kamínky.
Nábytek lze stěhovat jen přenášením, nikoliv sunutím.

Doporučené prostředky pro údržbu


Pro následnou údržbu výrobků ošetřených olejem Ciranova byla vyvinuta celá škálu produktů, které udrží povrch v dokonalém stavu po dlouhou dobu.

Pravidelná údržba

Parketové mýdlo


Na olejované povrchy je nutné použít neutrální mýdlo a ne saponáty, které by vymývaly olej. Podlahy ošetřené olejem Ciranova doporučujeme udržovat přípravkem Ciranova Parketové mýdlo ředěné vodou dle návodu u produktu. Aplikujte čistící roztok hadrem přímo na podlahu. Čištěte ve směru dřevních vláken a špinavý hadr vyperte v další nádobě s čistou vodou. Vyždímejte a znovu namočte již čistý hadr do čistícího roztoku a postup opakujte. Vyčištěnou plochu již nevytírejte vodou, voda odstraňuje ochranný povlak. Četnost použití Parketového mýdla CIRANOVA závisí od zašpinění. Běžně stačí použít mýdlo 1x do měsíce. Při příliš častém používání dochází k opačnému efektu. Pokud je podlaha již matná a příliš špinavá , doporučujeme použít HARD FLOOR čistič CIRANOVA.

Nezanechávejte na podlaze žádné zbytky vody, setřete téměř do sucha. Nevstupujte na podlahu dokud nebude úplně suchá. Směs se připravuje z 250ml Parketového mýdla CIRANOVA s 10 litry vlažné vody.

Zobrazit:

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info
×

 

 

Při registraci do e-shopu se Vám zobrazí Vaše ještě nižší ceny

u vybraných produktů! 

Registrujte se prosím, ceny Vás mile překvapí.